Global Manufacturer Of Air-to-Air Heat Exchangers | Heatex

Specialista na přenos tepla vzduch-vzduch

Making the World Safer, Healthier and More Productive

Kvalita vzduchu v interiérech

offices
Komerční ventilace

V srdci moderního větracího systému naleznete vzduchotechnickou jednotku a v ní perfektně osazený výměník tepla pro rekuperaci tepla a energie.

Přečtěte si více
house
Ventilace obytných prostor

Kompaktní výměníky tepla vzduch-vzduch pro ventilaci obytných prostor hrají klíčovou roli pro udržení zdravé a komfortní kvality vzduchu v interiérech (IAQ).

Přečtěte si více
paintbooth
Průmyslová ventilace

Mnoho průmyslových procesů vytváří velké množství horkého a vlhkého vzduchu. Tyto procesy mají velký potenciál pro rekuperaci energie a tepla.

Přečtěte si více

Systém řízení teploty

offshore wind turbines
Systém řízení teploty

Komponenty uvnitř gondoly musí být chlazeny a chráněny, aby byla zajištěna jejich životnost a funkce.

Přečtěte si více
data center servers
Chlazení datového centra

Systém řízení tepla je klíčových faktorem pro úsporný a spolehlivý provoz chlazení moderních datových center.

Přečtěte si více
solar panels
Elektronické chlazení

Protože přehřátí zkracuje životnost a snižuje výkon elektronických zařízení, je nutné přebytečné teplo odstraňovat.

Přečtěte si více

Naše produkty

Všechny naše produkty jsou vyráběny na míru a navrhovány tak, aby odpovídaly technickým specifikacím zákazníka.

heatex-image-counter-flow
Protiproudé výměníky tepla

Tenké a vysoce účinné protiproudé výměníky tepla s různými konfiguracemi proudění vzduchu.

Přečtěte si vice
rotor
Rotační výměník tepla

Vysoce účinné a kompaktní rotační výměníky tepla s mnoha možnostmi.

Přečtěte si vice
cross flow
Výměníky tepla s křížovým průtokem

Vysoce výkonné a silné výměníky tepla s křížovým prouděním se širokou škálou možností.

Přečtěte si vice
heatex-image-counter-flow
Protiproudé výměníky tepla

Tenké a vysoce účinné protiproudé výměníky tepla s různými konfiguracemi proudění vzduchu.

Read more
rotor
Rotační výměník tepla

Vysoce účinné a kompaktní rotační výměníky tepla s mnoha možnostmi.

Read more
cross flow
Výměníky tepla s křížovým průtokem

Vysoce výkonné a silné výměníky tepla s křížovým prouděním se širokou škálou možností.

Read more
coworkers agreeing
Přijímáme zaměstnance

Závazek společnosti Heatex k energeticky účinným řešením je cenným příspěvkem k udržitelnému rozvoji. Pokud hledáte světlou budoucnost nejen pro sebe, ale také pro celou naši planetu, přidejte se k nám! Neustále hledáme nové talenty na pozice na všech úrovních.

Přečtěte si více
Úspora energie a zdrojů

Rekuperací tepla klesá spotřeba energie. Ušetřená energie snižuje náklady a spotřebu uhlí, zemního plynu a dalších fosilních paliv, což nakonec vede k redukci oxidu uhličitého.

Přečtěte si více
Wind Energy
O nás

Heatex je přední společnost zabývající se čistými technologiemi, která optimalizuje a vyvíjí energeticky úsporné termodynamické produkty a řešení, které přispívají k udržitelné budoucnosti.

Přečtěte si více
Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Záleží nám na Vaší zpětné vazbě.

Naše společnost přijímá oznámení dle zákona na ochranu oznamovatelů. Níže jsou uvedeny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat. Převzetí oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je zabezpečeno tak, aby se s obsahem oznámení mohla seznámit pouze příslušná osoba.

Oznámení lze podat:

a) písemně (elektronicky i v listinné podobě), na oznámení v listinné podobě se uvede, že je určeno pouze k rukám příslušné osoby v elektronické podobě lze učinit prostřednictvím formuláře NNTB nebo přes aplikaci JOBKA či na stránkách naší společnosti,

b) ústně,

c) osobně na žádost oznamovatele

Pověřená osoba: Bc. Blanka Přibylová, DiS.
Kontaktní adresa: Heatex Czech Republic, s.r.o., Červený Kříž 283, 586 01 Jihlava

NNTB

CONTACT US

We are here to support you.

Contact us